Projekt LIFE16 NAT/PL/000766 LIFE.VISTULA.PL „Ochrona siedlisk ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Wisły" jest współfinansowany przez Unię Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Karolina z Kańczugi

Nadajnik:
Ecotone Telemetry  CREX  GPS-GSM EX  (ADUL 08)

Data założenia nadajnika:
16.05.2019

Miejsce: 
Kańczuga, gm. Kęty

Ornitolodzy zakładający nadajnik:

dr Jacek Betleja
(Górnośląskie Koło Ornitologiczne, Dział Przyrody Muzeum Górnośląskie w Bytomiu)

dr Mateusz Ledwoń
(Górnośląskie Koło Ornitologiczne, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Krakowie)

Nr obrączki:
metalowa - DN 34472
plastikowa -  A678

Wiek ptaka w momencie obrączkowania:
Ptak dorosły - adultus, po 3 kalendarzowym roku życia. 

Płeć ptaka:
Na podstawie pomiarów biometrycznych jest to prawdopodobnie samica. Nie przeprowadzono badań genetycznych z powodu słabej jakości pobranego materiału do badań. 


Opis:

Nadajnik działa od momentu założenia w maju 2019 i nadaje do stycznia 2021. Ptak jest ponownie na zimowisku w północnej Nigerii w środowisku pół uprawnych, buszu i niewielkiej rzeki, wokół której są zapewne rozlewiska. Zimę 2019/20 spędził też w północnej Nigerii ale ponad 500 km na wschód od obecnego zimowiska 2020/21, w podobnym siedlisku okresowo wylewających rzek i strumieni wśród krzaczastych zarośli.  

Ptak wędrował do Nigerii szlakiem bałkańskim a wrócił szlakiem bliskowschodnim. To typowy przykład wędrówki pętlowej kiedy szlaki tam i z powrotem nie pokrywają się. Czekamy jaką trasę wybierze wracając do nas w kwietniu 2021. 


Karolina w obu sezonach (2019 i 2020) gniazdowała w różnych koloniach, ale położonych bardzo blisko siebie, w odległości 1500 m. Mamy nadzieję, że po powrocie z zimowiska ponownie przystąpi do lęgów w Dolinie Górnej Wisły. 

Aktualizacja opisu - 19.10.2021

Jak się okazało Karolina nie wróciła z zimowisk do Europy. To bardzo ciekawy przypadek aby dorosły ptak pozostał przez cały rok na zimowisku w Sahelu. Czekamy na dalsze odczyty z wiosny 2022. 

Pobierz: