Projekt LIFE16 NAT/PL/000766 LIFE.VISTULA.PL „Ochrona siedlisk ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Wisły" jest współfinansowany przez Unię Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Juliusz z Jankowic

Nadajnik:

Ecotone Telemetry  CREX GPS-GSM EX    (ADUL 05)

Data założenia nadajnika:
06.05.2019

Miejsce: 
Jankowice, gm. Babice, gm. Zator

Ornitolodzy zakładający nadajnik:

dr Jacek Betleja
(Górnośląskie Koło Ornitologiczne, Dział Przyrody Muzeum Górnośląskie w Bytomiu)

dr Mateusz Ledwoń
(Górnośląskie Koło Ornitologiczne, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Krakowie)


Nr obrączki:

metalowa - DN 34439
plastikowa -  A655

Wiek ptaka w momencie obrączkowania:
Ptak dorosły - adultus, po 3 kalendarzowym roku życia. 

Płeć ptaka:
Badania genetyczne umożliwiły ustalenie, że jest to samiec. 
Opis:

Nadajnik działa od momentu założenia w maju 2019.

Ptak drugą zimę spędza w tym samym rejonie w północnej Algierii. Jego miejsce zimowania i terminy wędrówki są zupełnie inne niż pozostałych ptaków. Po lęgach rozpoczyna wędrówkę już w lipcu i szybko dociera do północnej Afryki gdzie pozostaje przez cała jesień i zimę. Do lęgowisk w Dolinie Górnej Wisły dotarł w roku 2020 już na początku kwietnia i gniazdował w tej samej kolonii w Jankowicach. 

Trasa wędrówki, która na mapie ma już trzy linie jest interesująca. Ślepowron leciał w obie strony tym samym szlakiem przez Włochy oraz Korsykę i Sardynię, prosto do Algierii. Czekamy na powrót do nas w kwietniu 2021. 

Aktualizacja opisu - 18.10.2021

Juliusz wrócił do Doliny Górnej Wisły na lęgi w sezonie 2021. Tym razem zajął kolonię niedaleko wcześniejszego miejsca lęgów w Smolicach. Po lęgach w połowie października był już w stałym miejscu zimowania w północnej Algierii. Trasa przelotu jest wyjątkowo zbieżna już po raz piąty na trasie dolina górnej Wisły - północna Algieria. 

Aktualizacja opisu - 4.09.2023

W sezonie 2022 Julian powrócił na lęgowiska w Dolinie Górnej Wisły i odbył lęg na żwirowni w Jankowicach (Zakole A). 10 sierpnia 2022 rozpoczął wędrówkę na zimowiska, w ten sam rejon gdzie spędził już czwartą zimę. 12 kwietnia 2023 był już w Dolinie Górnej Wisły i prawdopodobnie odbył lęg w kolonii w Smolicach. Ostatni sygnał nadany przez nadajnik Juliusza pochodzi z 2 sierpnia 2023 ze stawów Przeręb. 

Pobierz: