Projekt LIFE16 NAT/PL/000766 LIFE.VISTULA.PL „Ochrona siedlisk ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Wisły" jest współfinansowany przez Unię Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Kontakt

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice