Projekt LIFE16 NAT/PL/000766 LIFE.VISTULA.PL „Ochrona siedlisk ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Wisły" jest współfinansowany przez Unię Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zygmunt z Zawadki

Nadajnik:

Ecotone Telemetry  CREX GPS-GSM EX    (ADUL 20)

Data założenia nadajnika:
04.06.2019

Miejsce: 
Zawadka, gm. Miedźna

Ornitolodzy zakładający nadajnik:

dr Jacek Betleja
(Górnośląskie Koło Ornitologiczne, Dział Przyrody Muzeum Górnośląskie w Bytomiu)

dr Mateusz Ledwoń
(Górnośląskie Koło Ornitologiczne, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Krakowie)


Nr obrączki:
metalowa - DN 36840
plastikowa -  A921

Wiek ptaka w momencie obrączkowania:
Ptak dorosły - adultus, po 3 kalendarzowym roku życia. 

Płeć ptaka:
Na podstawie pomiarów biometrycznych jest to prawdopodobnie samiec. Nie przeprowadzono badań genetycznych z powodu słabej jakości pobranego materiału do badań. 


Opis:

Nadajnik działa od momentu założenia w czerwcu 2019 i nadaje do stycznia 2021.

Ptak wybrał bardzo ciekawe miejsce do zimowania. Obecnie drugą zimę spędza w tym samym miejscu. Zimuje na brzegach zbiornika zaporowego na rzece Tyber w środkowych Włoszech. Odczyty jego pozycji skupione są na odcinku 4 km rzeki. To miejsce to zbiornik zaporowy Alviano z zakrzaczonymi brzegami i rozlewiskami. 

Ptak rozpoczynał wędrówkę do Włoch  na przełomie września i października. Leciał przez Węgry i Chorwację i wracał tym samym szlakiem. W roku 2019 gniazdował na stawach w Zawadce, a sezonie lęgowym 2020 na stawie Foksowiec. Czekamy na powrót do nas w 2021. 

Pobierz: