Projekt LIFE16 NAT/PL/000766 LIFE.VISTULA.PL „Ochrona siedlisk ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Wisły" jest współfinansowany przez Unię Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wojtek z Zawadki

Nadajnik:

Ecotone Telemetry  CREX GPS-GSM EX   (JUVE 09)

Data założenia nadajnika:
18.06.2019

Miejsce: 
Zawadka, gm. Miedźna

Ornitolodzy zakładający nadajnik:

dr Jacek Betleja
(Górnośląskie Koło Ornitologiczne, Dział Przyrody Muzeum Górnośląskie w Bytomiu)

dr Mateusz Ledwoń
(Górnośląskie Koło Ornitologiczne, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Krakowie)


Nr obrączki:
metalowa - DN 36974
plastikowa -  A738

Wiek ptaka w momencie obrączkowania:
Ptak młodociany - juvenilis, ptak w 1 kalendarzowym roku życia.

Płeć ptaka:
Płeć młodego ptaka została oznaczona w badaniach genetycznych i jest to samiec.  Opis:

Nadajnik działa od momentu założenia w czerwcu 2019 i nadaje do grudnia 2020. Ptak jest na zimowisku w Algierii, w północnej części Sahary, gdzie dotarł już w październiku 2019. Cały czas pozostaje w tym jednym rejonie, w oazie na pustyni. Najprawdopodobniej są to nawadniane plantacje palm daktylowych. To ciekawy przypadek pozostania ptaka na zimowisku w Afryce także przez okres letni. Tylko niektóre osobniki w drugim roku życia wracają na lęgowiska w Dolinie Górnej Wisły. Dzięki nadajnikom udowodniono także, że ślepowrony mogą zimować i dłużej przebywać w oazach na pustyni, a nie tylko w strefie na południe od Sahary w Sahelu. Liczymy na to, że nadajnik będzie nadawał w roku 2021 i zobaczymy jak ptak wróci w swoim trzecim roku życia na lęgowiska w Polsce. 

Pobierz: