Projekt LIFE16 NAT/PL/000766 LIFE.VISTULA.PL „Ochrona siedlisk ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Wisły" jest współfinansowany przez Unię Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dominika z Dankowic

Nadajnik:

Ecotone Telemetry  CREX GPS-GSM E   (MLOD 25)

Data założenia nadajnika:
18.06.2020

Miejsce: 
Dankowice, gm. Wilamowice

Ornitolodzy zakładający nadajnik:

dr Jacek Betleja
(Górnośląskie Koło Ornitologiczne, Dział Przyrody Muzeum Górnośląskie w Bytomiu)

dr Mateusz Ledwoń
(Górnośląskie Koło Ornitologiczne, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Krakowie)


Nr obrączki:
metalowa - DN 42357
plastikowa -  A875

Wiek ptaka w momencie obrączkowania:
Dorosły - adultus, ptak po 3 kalendarzowym roku życia.

Płeć ptaka:
Na podstawie pomiarów biometrycznych jest to prawdopodobnie samiec. Badania genetyczne jednak wykazały, że jest to samica. Tym samym zmieniamy imię ptaka z Dominik na Dominika. Opis 

Nadajnik działa od momentu założenia w czerwcu 2020 i nadaje do października 2020. Po lęgach ptak przemieścił się na Morawy a później do zachodniej Ukrainy. Na początku września ruszył na południe i doleciał do północnej Libii szlakiem przez Bałkany i południowe Włochy. W październiku niestety straciliśmy kontakt z powodu słabego stanu baterii. Może w najbliższych miesiącach bateria doładuje się z panelu solarnego i uzyskamy ponowne połączenie i informacje o losach Dominika. 


Pobierz: